หรือนี่คือจุดจบของสาขา Economics “มหาวิทยาลัยเอกชนทยอยปิดคณะเศรษฐศาสตร์”

ข่าวกีฬา

มหาวิทยาลัยเอกชนทยอยปิดคณะเศรษฐศาสตร์ เพราะปัญหาก็คือจบมาแล้วอาจจะทำให้หางานได้ยาก ดังนั้นเลยอาจจะต้องปิดไป

ข่าวกีฬา

ดูเหมือนกับว่าในตอนนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ กำลังค่อยๆ หายไปทีละน้อย เพราะนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนน้อยลงต่อเนื่อง ซึ่งประเมินโดยรวมแล้ว นักศึกษาสมัครเข้าเรียนลดลงปีละ 20-40% เลยทีเดียว สาเหตุหลักๆ นั้นมาจากการสมัครงานยาก เพราะผู้ประกอบการนั้นต้องการผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางมากกว่า จึงทำให้หลายมหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ที่เรียนสาขาต่างๆ รวมไปถึงลดค่าเทอมลง 20-30% เลยทีเดียว

ซึ่งในตอนนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ที่เรียนสาขาต่างๆ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ยังมีการเปิดสอน คณะเศรษฐศาสตร์ ก็ไม่กี่แห่งแล้ว หนึ่งในนี้ก็คือ มหาวิทยาลัยหอการค้า ขณะที่มหาวิทยาลัยภาครัฐก็จะมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ยังไงก็ตาม ผู้ที่จบด้านเศรษฐศาสตร์โดยตรง จะมีมูลค่าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านต่างๆ ทั้งการเมือง บริษัท และเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากองค์กรที่มีชื่อเสียง เพราะว่าในปัจจุบันเริ่มมีผู้จบการด้านนี้ค่อนข้างน้อยมาก

ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยมีการทยอยปิดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ หลังจากที่มีจำนวนนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนน้อยลง แต่ยังไงก็ตาม คณะเศรษฐศาสตร์ ยังมีความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอยู่ดี