ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี จำนวน 100 สิทธิ์ เริ่มวันนี้จนถึง 31 ต.ค. 65 เช็กเงื่อนไขด่วน

ธุรกิจ

ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี จำนวน 100 สิทธิ์ เริ่มวันนี้จนถึง 31 ต.ค. 65 เช็กเงื่อนไขด่วน

ธุรกิจ

เปิดลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี จำนวน 100 สิทธิ์ โดยผู้พิการทางการได้ยิน-สื่อความหมาย หมดเขต 31 ต.ค. 65 เช็กเงื่อนไขด่วน

เพจเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมแลบะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โพสต์ข้อความระบุ เชิญชวนชาวเน็ตมารับบริการล้างแอร์ฟรีโดยผู้พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย ภายใต้โครงการ Special Care บริการล้างแอร์ที่ใส่ใจ โดยคนพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ จำนวน 100 สิทธิ์ (สิทธิ์ละ 1 เครื่อง)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ล้างแอร์ฟรี

  • เป็นลูกบ้านการเคหะแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
  • เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่เกิน 24,000 BTU
  • จำนวน 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครัวเรือน
  • แสดงข้อมูลบิลค่าไฟ และบัตรประชาชน
  • ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการล้างแอร์ช่วยชาติของ กฟผ. เฟส 1 และเฟส 2
  • ครอบครัวที่มีสมาชิกกลุ่มเปราะบางเป็นผู้พักอาศัยร่วมจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
  • การเคหะแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินผู้ได้รับสิทธิ์

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค. 65 และเข้าบริการล้างแอร์ภายในเดือน พ.ย. 65