ประธานณัฏฐ์ เดินหน้าปลดล็อก

ข่าวสนุกเกอร์

“ประธานณัฏฐ์” เดินหน้าปลดล็อก “บิลเลียด-สนุกเกอร์” ออกจากการพนัน

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า ตอนนี้ได้จัดทำร่างตัวบทแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยร่างตัวบทดังกล่าวจะนำเสนอ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาในการร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้แก้ไขเพิ่มตัวบทพระราชบัญญัติการพนัน พร้อมเตรียมยื่นประธานรัฐสภา หลังจากมีรัฐบาลและเปิดประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่กังวลที่ต้องนำผู้มีสิทธิตั้งประสงค์จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 133 กำหนด

ข่าวสนุกเกอร์

ทนายณัฏฐ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก กฎหมายบางฉบับที่ออกมาบังคับใช้มีมานานมากแล้ว ซึ่งในอดีตกฎหมายมีการควบคุมการละเล่น กิจกรรมที่ถูกบัญญัติว่าอยู่ในพระราชบัญญัติการพนัน ซึ่ง กีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ปรากฏอยู่ในบัญชีการพนันประเภท ก. ส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และต่อยอดไปถึงความเป็นกีฬาอาชีพในกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ โดยตัวบทของร่างที่ได้จัดทำนี้มีมาตราที่จำเป็นต้องบัญญัติให้ยกเลิกบัญชีการพนันที่จะไม่นำกีฬาดังกล่าวมาปรากฏอยู่

ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ ก็ยังปรากฏกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด เป็นกีฬาในพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย แต่ในพระราชบัญญัติการพนัน ก็ยังปรากฏในบัญชีการพนันประเภท ก. อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเจตนารมณ์ในกฎหมายทั้งสองฉบับ มีทั้งส่งเสริมและควบคุม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทางด้านกีฬาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ โดยสาระสำคัญคือต้องไม่ให้เกิดการขัดกันในกฎหมายทั้งสองฉบับ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การพนัน ให้นำกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด ออกจากพระราชบัญญัติการพนัน

แนะนำข่าวข่าวกีฬา : กาชื่อแล้ว “ลิเวอร์พูล” จ้องโละ 2 แข้ง-เผยแผนเสริมกลางก่อนปิดตลาดนักเตะ ม.ค. นี้