คุณหญิงกัลยา เตรียมจัดแสดงผลงาน 4 ปี ขับเคลื่อนวิทย์-โค้ดดิ้ง

การศึกษา

คุณหญิงกัลยา เตรียมจัดแสดงผลงาน 4 ปี ขับเคลื่อนวิทย์-โค้ดดิ้ง

การศึกษา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เตรียมจัดงานใหญ่แสดงผลงาน 4 ปี ชูสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING พร้อมเชิญ กมธ.การศึกษา ส.ส.และ ส.ว. ถกประเด็น “การศึกษาไทย ภายใต้โลกเปลี่ยน”

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

เตรียมจัดงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบ รวมไปถึงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคุณหญิงกัลยาตลอดระยะเวลา 4 ปี

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมแสดงความยินดีและขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ คณะกรรมการ CODING แห่งชาติ และ ปู จิตกร บุษบา สื่อมวลชนชื่อดังนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เข้าร่วมด้วย

นอกจากภายในงานจะได้รับฟังผลการขับเคลื่อนนโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยา ตลอดระยะเวลา 4 ปีในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ผู้จัดงานยังได้เชิญตัวแทน กมธ.การศึกษา จาก ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย และดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “การศึกษาไทย ภายใต้ VUCA World”

ข่าวการศึกษา มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม :  “ตรีนุช” ย้ำพบทุจริตแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาโทษหนัก